วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ฝึกรู้จริตของเรา(เสียงธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๑๙ ม.ค. ๖๗ - ฝึกรู้จริตของเรา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐)

600114_07_%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2CH.mp3