วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

เทศน์(เทศน์ ๒๘ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐)

600121_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3