วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567

เทศน์(เทศน์ ๒๑ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐)

600114_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3