วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน(เสียงธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐)

๒๐ ม.ค. ๖๗ - เมตตาพาเพลิน เดินถึงนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐)

600114_06_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3