วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567

กิจที่ต้องทำ(สนทนา ๖ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

 ๖ เม.ย. ๖๗ - สนทนากิจที่ต้องทำ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580228_04_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3CH.mp3