วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567

ให้อย่างไรใจเป็นสุข(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙)

๑๔ เม.ย. ๖๗ - เทศน์ให้อย่างไรใจเป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙)