วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๑ เม.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)