วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2567

มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์(เสียงธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๔ เม.ย. ๖๗ - มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591009_05_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8CCH.mp3