วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567

การฝึกสติ(สนทนา ๒๐ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๐ เม.ย. ๖๗ -สนทนาการฝึกสติ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘) 

580414_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4CH.mp3