วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

สนทนา(สนทนา ๘ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๘ เม.ย. ๖๗ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580222_05_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3