วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567

คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน(เสียงธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

๒๘ เม.ย. ๖๗ - คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

580228_05_%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3