วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ที่พักของใจ(เสียงธรรม ๒๗ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

๒๗ เม.ย. ๖๗ - ที่พักของใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)