วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

ก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี(สนทนา ๑๓ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘)

๑๓ เม.ย. ๖๗ - สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘)

580413_01_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5CH.mp3