วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567

สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ(เสียงธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

๒๘ เม.ย. ๖๗ - สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘)

580415_03_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3