วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งานบุญต่าง ๆ หล่อพระ ๓๐ นิ้ว ๓๐ องค์(เสียงธรรม ๒๔ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒๔ ธ.ค. ๖๖ - งานบุญต่าง ๆ หล่อพระ ๓๐ นิ้ว ๓๐ องค์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591008_07_%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8CCH.mp3