วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566

แก้อารมณ์คาใจ(เสียงธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

 ๒๓ ธ.ค. ๖๖ - แก้อารมณ์คาใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591008_05_%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3