วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙)

๕ ธ.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

590911_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3