วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ฉันเอาใจช่วยเธอนะ(เสียงธรรม ๔ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

 ๔ ธ.ค. ๖๖- ฉันเอาใจช่วยเธอนะ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

570719_03_%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B0CH.mp3