วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หยุดตัณหานั่นแหละดี(เสียงธรรม ๒ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒ ธ.ค. ๖๖ - หยุดตัณหานั่นแหละดี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

590723_06_%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B5CH.mp3