วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา(เสียงธรรม ๒๘ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒๘ ธ.ค. ๖๖- หลวงพ่อชี้จุดด้อยของเรา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591009_04_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2CH.mp3