วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สนทนา(สนทนา ๘ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙)

 ๘ ธ.ค. ๖๖ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙)

590924_03_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3