วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ(เสียงธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๓๑ ธ.ค. ๖๖ - ฝึกใจใครว่าง่าย คุยก่อนหล่อพระ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591015_05_%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0CH.mp3