วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ละความชั่วทำความดีเราค่อยๆทำไป(เทศน์ ๕ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 ๕ ธ.ค. ๖๖ - เทศน์ละความชั่วทำความดีเราค่อยๆทำไป(แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)

601223_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9BCH.mp3