วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ปรับใจเพื่อฝึกวิชา(เสียงธรรม ๕ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙)

๕ ธ.ค. ๖๖ - ปรับใจเพื่อฝึกวิชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙)

590911_05_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3