วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

มานะ(เสียงธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๒๒ ธ.ค. ๖๖ - มานะ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591008_08_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0CH.mp3