วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓ ธ.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

SBUY6612_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3