วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อยากดีต้องวางใจให้ถูก(เสียงธรรม ๑๗ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

๑๗ ธ.ค. ๖๖ - อยากดีต้องวางใจให้ถูก (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

591002_05_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81CH.mp3