วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เกิดญาณทัสสนะ(เสียงธรรม ๑๐ ธ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙)

๑๐ ธ.ค. ๖๖ - เกิดญาณทัสสนะ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙)

590305_10_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0CH.mp3