วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

เอกายนมัคโค(เทศน์ ๔ เม.ย. ๖๔) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

 ๔ เม.ย. ๖๔-เทศน์เอกายนมัคโค (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑)

610325_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84.mp3