วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566

วิปัสสนูปกิเลส(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

๒๘ เม.ย. ๖๖ - ปกิณกะธรรมวิปัสสนูปกิเลส(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

570511_03_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA.mp3