วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๖๒) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๓๐ พ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
611201_01_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติในการเข้าธุดงควัตร.mp3