วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บุญอยู่ที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒ พ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุญอยู่ที่กำลังใจ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
601021_03_ปกิณกะธรรมบุญอยู่ที่กำลังใจ.mp3