วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๗ พ.ย. ๖๒)(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๒-เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611111_03_เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3