วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๕๙(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๕๙
590101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๕๙.mp3