วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-เทศน์การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์
590103_02_เทศน์การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์.mp3