วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด
590130_05_คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด.mp3