วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ทานบารมี(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานบารมี
590109_06_ปกิณกะธรรมทานบารมี.mp3