วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-เทศน์การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
590102_02_เทศน์การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3