วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

การละของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละของพระอริยะ
590131_07_ปกิณกะธรรมการละของพระอริยะ.mp3