วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

การทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้สงบ
590124_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบ.mp3