วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน(เทศน์ ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-เทศน์การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน
590117_02_เทศน์การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน.mp3