วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับจริต(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับจริต
590131_05_ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับจริต.mp3