วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์
590101_09_กรรมฐานใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์.mp3