วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

การพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร๔(ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร๔
590117_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร๔.mp3