วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญการละโลภโกรธหลง(กรรมฐาน ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญการละโลภโกรธหลง
590117_05_กรรมฐานใคร่ครวญการละโลภโกรธหลง.mp3