วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

จริตมีผลกับการปฎิบัติต้องยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจริตมีผลกับการปฎิบัติต้องยอมรับความจริง
590123_05_ปกิณกะธรรมจริตมีผลกับการปฎิบัติต้องยอมรับความจริง.mp3