วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

กำลังใจขึ้นกับความเพียรและอดทน(ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมกำลังใจขึ้นกับความเพียรและอดทน
590131_04_ตอบปัญหาธรรมกำลังใจขึ้นกับความเพียรและอดทน.mp3