วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ
590131_08_คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ.mp3