วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

อุเบกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอุเบกขาญาณ
590109_07_ปกิณกะธรรมอุเบกขาญาณ.mp3