วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ
590123_09_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ.mp3